CẢM NHẬN CỦA MỘT SỐ ĐẠI BIỂU VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XVII
CẢM NHẬN CỦA MỘT SỐ ĐẠI BIỂU VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XVII
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trọng thể trong 3 ngày, từ ngày 30, 31/7 đến ngày 01/8/2020, tại Hội trường Trụ sở HĐND và UBND huyện đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã quyết định thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XVI, Báo cáo tổng hợp ý kiến văn kiện đại hội cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã được tập trung xây dựng công phu, kỷ lưỡng; có bố cục, dung lượng hợp lý, các nội dung trình bày khoa học; quy trình xây dựng đảm bảo chặt chẽ, theo lộ trình cụ thể. Cùng với việc quyết định thông qua các văn kiện chính trị, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII gồm 35 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội đã bầu 26 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ huyện dự

Tân Hợp (Hướng Hoá) nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng Hóa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Xây dựng đảng Xem tiếp...

CẢM NHẬN CỦA MỘT SỐ ĐẠI BIỂU VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XVII

CẢM NHẬN CỦA MỘT SỐ ĐẠI BIỂU VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trọng thể trong 3 ngày, từ ngày 30, 31/7 đến ngày 01/8/2020, tại Hội trường Trụ sở HĐND và UBND huyện đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã quyết định thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XVI, Báo cáo tổng hợp ý kiến văn kiện đại hội cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã được tập trung xây dựng công phu, kỷ lưỡng; có bố cục, dung lượng hợp lý, các nội dung trình bày khoa học; quy trình xây dựng đảm bảo chặt chẽ, theo lộ trình cụ thể. Cùng với việc quyết định thông qua các văn kiện chính trị, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII gồm 35 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội đã bầu 26 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ huyện dự

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xem tiếp...

Người Đảng viên gương mẫu học và làm theo Bác

Người Đảng viên gương mẫu học và làm theo Bác

Huyện Hướng Hoá có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Vinh dự được mang họ Hồ của Bác vì những cống hiến, ý chí kiên trung một lòng theo Đảng, theo Bác. Những thế hệ đồng bào Vân Kiều, Pa Kô nơi đây đã và đang nỗ lực học và làm theo Bác, quyết tâm cống hiến tâm sức để tri ân công ơn của Đảng và Bác Hồ đã mang đến cuộc sống ấm no hạnh phúc như hôm nay.