Những nỗ lực của một Đảng bộ vùng khó mới sát nhập
Những nỗ lực của một Đảng bộ vùng khó mới sát nhập
Ngày 19/02/2020, Huyện ủy Hướng Hóa công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Lìa, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã A Xing và Đảng bộ xã A Túc. Sau khi sáp nhập, xã đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức. Dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ cũng xác định, đây là thời điểm quan trọng để cấp ủy, chính quyền địa phương có dịp đánh giá lại toàn diện những tồn tại, hạn chế và tận dụng những lợi thế mới sau sáp nhập, nhằm xác định hướng đi đúng đắn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Hướng Hóa phát triển kinh tế toàn diện, bền vững

Kỷ niệm 10 năm thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (07/7/2010 - 07/7/2020)

Hướng Hóa chú trọng công tác phát triển đảng viên

Hướng Hoá: Triển lãm “Hoàng Sa - Trường Sa" thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân

Ghi nhận những kết quả đạt được từ Đại hội Đảng cấp cơ sở tại huyện Hướng Hoá

Xây dựng đảng Xem tiếp...

Hướng Hóa chú trọng công tác phát triển đảng viên

Hướng Hóa chú trọng công tác phát triển đảng viên

Trong những năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh, Đảng bộ huyện Hướng Hoá luôn xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xem tiếp...

Người Đảng viên gương mẫu học và làm theo Bác

Người Đảng viên gương mẫu học và làm theo Bác

Huyện Hướng Hoá có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Vinh dự được mang họ Hồ của Bác vì những cống hiến, ý chí kiên trung một lòng theo Đảng, theo Bác. Những thế hệ đồng bào Vân Kiều, Pa Kô nơi đây đã và đang nỗ lực học và làm theo Bác, quyết tâm cống hiến tâm sức để tri ân công ơn của Đảng và Bác Hồ đã mang đến cuộc sống ấm no hạnh phúc như hôm nay.