Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27-12-1931, tại làng Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đông Sơn - quê hương của đồng chí Lê Khả Phiêu là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, bởi nơi đây là cái nôi của người Việt cổ, với nền văn hóa Đông Sơn phát triển rực rỡ, tiêu biểu là trống đồng Đông Sơn nổi tiếng. Làng Thượng Phúc, xã Đông Khê là nơi sinh ra Tể tướng Lê Hy, ông cũng nhà văn hóa lớn thời Lê Huyền Tông, Lê Gia Tông (1663 - 1675). Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có bề dày truyền thống văn hiến - lịch sử, được hun đúc, giáo dục về truyền thống quật cường của quê hương và dân tộc, đồng chí Lê Khả Phiêu sớm tiếp thu tinh thần cách mạng và nhiệt huyết yêu nước. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương từ năm 1947. Tháng 6-1949, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mới 18 tuổi. Ngày 1-5-1950, đồng chí Lê Khả Phiêu nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

23 tỉ đồng đầu tư công trình đường biên giới Khe Sanh – Sa Trầm giai đoạn 1

Hướng Hóa: Đề nghị đưa 4 di tích lịch sử vào danh mục di tích cần đầu tư

TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NGẪM VỀ NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Những chuyển biến trong công tác dân vận ở Hướng Hóa

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa thăm hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị sét đánh.

Thông tin tuyên truyền Xem tiếp...

TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NGẪM VỀ NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NGẪM VỀ NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Xây dựng đảng Xem tiếp...

CẢM NHẬN CỦA MỘT SỐ ĐẠI BIỂU VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XVII

CẢM NHẬN CỦA MỘT SỐ ĐẠI BIỂU VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trọng thể trong 3 ngày, từ ngày 30, 31/7 đến ngày 01/8/2020, tại Hội trường Trụ sở HĐND và UBND huyện đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã quyết định thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XVI, Báo cáo tổng hợp ý kiến văn kiện đại hội cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã được tập trung xây dựng công phu, kỷ lưỡng; có bố cục, dung lượng hợp lý, các nội dung trình bày khoa học; quy trình xây dựng đảm bảo chặt chẽ, theo lộ trình cụ thể. Cùng với việc quyết định thông qua các văn kiện chính trị, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII gồm 35 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội đã bầu 26 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ huyện dự

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xem tiếp...

Người Đảng viên gương mẫu học và làm theo Bác

Người Đảng viên gương mẫu học và làm theo Bác

Huyện Hướng Hoá có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Vinh dự được mang họ Hồ của Bác vì những cống hiến, ý chí kiên trung một lòng theo Đảng, theo Bác. Những thế hệ đồng bào Vân Kiều, Pa Kô nơi đây đã và đang nỗ lực học và làm theo Bác, quyết tâm cống hiến tâm sức để tri ân công ơn của Đảng và Bác Hồ đã mang đến cuộc sống ấm no hạnh phúc như hôm nay.