HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KHE SANH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TÁM 

Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Hội đồng nhân dân thị trấn Khe Sanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ Tám. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Đình Trung, UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Thái, HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Khe Sanh.

Tại kỳ họp, đã thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024; các tờ trình và nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2023, về phân bổ kết dư ngân sách năm 2023 cho ngân sách năm 2024, về chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2025.

Qua các văn bản trình tại kỳ họp, có thể khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, quản lý, điều hành của chính quyền thị trấn Khe Sanh, việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn trong thực thi nhiệm vụ; hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân thị trấn đã có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kì năm trước. Tổng giá trị sản xuất nền kinh tế 385,3 tỷ đồng, đạt 60,8% so với kế hoạch, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị của ngành sản xuất nông - lâm nghiệp 38,5 tỷ đồng, đạt 64% so với kế hoạch, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Giá trị ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 88,3 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ, đạt 55,9% so với kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 258,5 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, đạt 62% so với kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán giao, trong đó, thu trên địa bàn hơn 1 tỷ đồng, đạt 46,4% so với dự toán giao. Tổng chi ngân sách nhà nước 3,6 tỷ đồng. Tình hình giải ngân vốn đạt và vượt kế hoạch đề ra, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm, kịp thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thu hút các dự án đầu tư; duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, môi trường, đô thị, xây dựng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, Ban Thường vụ Đảng ủy, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong thị trấn linh hoạt, chặc chẽ, có chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn. Các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chế độ chính sách xã hội được thực hiện đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để cả hệ thống chính trị trong toàn thị trấn Khe Sanh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Có được những kết quả trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn thị trấn, trong đó có sự đóng góp của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Khe Sanh khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Đông thời, đề nghị Hội đồng nhân dân thị trấn Khe Sanh bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ X và các nghị quyết của Đảng uỷ đã ban hành trong thời gian qua để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát theo chương trình giám sát đã đề ra, tập trung giám sát có trọng tâm, trọng điểm về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là những nội dung mà cử tri quan tâm. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn. Các vị đại biểu HĐND thị trấn phát huy tốt trách nhiệm và vai trò của người đại biểu dân cử, phản ánh đầy đủ các kiến nghị của cử tri và những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tại kỳ họp.

Nguyễn Đăng Thái
loading....