5 + 4 =  Giải câu đố này để chứng tỏ bạn là người thật, chứ không phải mã gửi thư rác.

HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA

Địa chỉ : 158 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Email : vanphonghuyenuy.hho@tinhuyquangtri.vn

Điện thoại:  0233.3781686 

Fax: 0233.3880900