Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Đ/c: Nguyễn Tăng

TUV, Bí thư Huyện ủy

Đ/c: Hồ Văn Vinh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đ/c: Trần Bình Thuận

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Đ/c: Hồ Thị Thu Hằng

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/c: Nguyễn Quang Hưng

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Đ/c: 

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c: Trần Đức Trung

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c: Lê Quang Thuận

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Nguyễn Văn Tư

Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

 

 

 

Đ/c: Tô Ngọc Tuấn

CHT Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

 

 

Đ/c: Hồ Sỹ Nhung

Trưởng Công an huyện

 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Đ/c: Nguyễn Đình Phục

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

Đ/c: Phạm Trọng Hổ

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Võ Khánh Minh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Đ/c: ..................

....................

Đ/c: Nguyễn Đăng Thái

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Khe Sanh

 

Đ/c: Trần Đình Dũng

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Lao Bảo

Đ/c: Nguyễn Thị Huyền

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lập

Đ/c: Phạm Huy Văn

Bí thư Đảng ủy xã Húc

Đ/c: Hoàng Đình Bình

Trưởng phòng Nông nghiệp

Đ/c: Hồ Thị Thanh Hải

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đ/c: Trần Thị Thương

Chủ tịch LĐLĐ huyện

Đ/c: Nguyễn Anh Cư

Bí thư Huyện đoàn

Đ/c: Hồ Văn Toàn

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Đ/c: Nguyễn Văn Diện

Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Đ/c: Đinh Phúc

Trưởng  Phòng Tư pháp huyện

Đ/c: Hồ A Dược

Bí Thư Đảng ủy xã Lìa

Đ/c: Nguyễn Song Tuyền

Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

Đ/c: Lê Thị Hội

Bí thư Đảng ủy xã Hướng Tân

Đ/c: Nguyễn Minh Tâm

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

Đ/c: Nguyễn Hữu Dũng

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

Đ/c: Trần Trọng Kim

Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

Đ/c: Hồ Văn Lâng

Chủ tịch UBND xã Xy

Đ/c: Hồ Thị Thu Nhường

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

 

 

Đ/c: Nguyễn Phú Sơn

Bí thư Đảng ủy xã Hướng Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN HUYỆN ỦY

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Đ/c: Nguyễn Tăng

TUV, Bí thư Huyện ủy

Đ/c: Hồ Văn Vinh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

Đ/c: Trần Bình Thuận

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

Văn phòng Huyện ủy

1. Lãnh đạo Văn phòng

 

Đ/c: Hồ Thuý Vinh

 Chánh Văn phòng

Đ/c: Hồ Văn Hùng

Phó Chánh Văn phòng

Đ/c: Hồ Văn Trọn

Phó Chánh Văn phòng

2. Chuyên viên văn phòng

Đ/c: Phùng Trung Dũng

Cơ yếu - Công nghệ thông tin

Đ/c: Nguyễn Thanh Tùng

Tổng hợp

Đ/c: Lê Thị Thanh Xuân

Văn thư - Lưu trữ

Đ/c: Trương Như Hưng

Kế toán

3. Nhân viên

Đ/c: Nguyễn Lệ Hằng

Lễ tân, tạp vụ

Đ/c: Dương Văn Thắng

Lái xe

Đ/c: Nguyễn Trung Nghĩa

Lái Xe

Đ/c: Lê Lưu Thế

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban tổ chức Huyện ủy

1. Lãnh đạo Ban Tổ chức

Đ/c: Hồ Thị Thu Hằng

UVTV, Trưởng ban

Đ/c: Võ Khánh Minh

HUV, Phó trưởng ban

2. Chuyên viên Ban Tổ chức

Đ/c: Đinh Thị Thắm

Chuyên viên

Đ/c: Nguyễn Khánh

Chuyên viên

 

Đ/c: Nguyễn Kiều Dũng

Chuyên viên

 

Ban tuyên giáo Huyện ủy

1. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo

Đ/c: Nguyễn Quang Hưng

Trưởng ban

Đ/c: Nguyễn Xuân Dũng

Phó ban

2. Chuyên viên Ban Tuyên giáo

Đ/c: Bùi Thị Trang

Chuyên viên

Đ/c: Lưu Nhân Phúc

Chuyên viên

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

1. Lãnh đạo UBKT

Đ/c: Nguyễn Văn Tư

UVTV, Chủ nhiệm

Đ/c: Hồ Thị Thanh Hải

HUV, Phó chủ nhiệm

2. Ủy viên UBKT

Đ/c: Nguyễn Phúc

Phó Chủ nhiệm

Đ/c: Nguyễn Thị Hoài Thương

Ủy viên

Ban dân vận Huyện ủy

1. Lãnh đạo Ban Dân vận

Đ/c: Nguyễn Minh Tâm

UVTV, Trưởng ban

Đ/c: Hà Ngọc Giao

Phó trưởng ban

 

Đ/c: Hồ Văn Giang

Phó trưởng ban

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chuyên viên Ban Dân vận

Đ/c: Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

Đ/c: ...............

Chuyên viên

 

 

Trung tâm Chính trị huyện

1. Lãnh đạo Trung tâm chính trị

 

Đ/c: Võ Trần Ngọc Bình

HUV, Phó giám đốc

2. Chuyên viên chính trị

Đ/c: Lê Thị Mỹ Tiến

Giáo vụ

Đ/c: .................

Kế toán