ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN KHE SANH TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH UỶ, HUYỆN UỶ 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 26 tháng 6 năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn; tập thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Khối trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khối dân cư, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn; đảng viên là cán bộ, công chức Cơ quan thị trấn; cán bộ tham mưu, giúp việc Đảng ủy, với hơn 70 cán bộ, đảng viên tham gia.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Thái, HUV, Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Dương Văn Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ đã trực tiếp triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQTW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQTW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Quy định 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về “chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”;  Quy định 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị “về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”; Quyết định số 1403- QĐ/TU, ngày 05/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ”; Quy định 1503-QĐ/TU, ngày 13/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về “chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn”.

Thông qua hội nghị triển khai các văn bản mới, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã đề ra. Đồng thời, chuẩn bị cho nhiệm vụ Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguyễn Đăng Thái
loading....