Hiệu quả giao khoán rừng tự nhiên cho người dân bảo vệ 

Trong khi nhiều địa phương khác còn gặp khó khăn trong công tác giao đất, giao rừng thì tại huyện Hướng Hóa chủ trương giao rừng tự nhiên cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý đã đạt nhiều kết quả tích cực. Điều này có được nhờ nhận thức của cộng đồng đã được nâng cao, quyền lợi và trách nhiệm khi chăm sóc và bảo vệ rừng được kết hợp hài hòa, hợp lý.

Hiệu quả giao khoán rừng tự nhiên cho người dân bảo vệ

Hiệu quả giao khoán rừng tự nhiên cho người dân bảo vệ

      Vì cuộc sống, trước đây những người dân thôn Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa ít nhiều đều có khai thác rừng làm kế sinh nhai. Nhưng từ khi nhóm cộng đồng thôn Hồ với 15 người được thành lập, nhận quản lý, bảo vệ gần 1000ha rừng tự nhiên, thì những hành động sai trái trước đây được thay bằng hoạt động tuần tra, chăm sóc và bảo vệ rừng. Việc chặt phá, khai thác lâm sản trái phép được nghiêm túc xử lý và công khai trong cộng đồng. Đặc biệt, tuần tra định kỳ hàng tuần và cảnh giác phòng chống cháy rừng trong mùa đốt nương rẫy được các hộ chủ rừng đặc biệt quan tâm. Anh Hồ Văn Trí, hộ gia đình nhận giao khoán rừng tự nhiên tại thôn Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa chia sẻ: Từ khi được nhận rừng để quản lý chúng tôi đều đảm bảo việc chăm sóc, tuần tra bảo vệ. Có rừng chúng tôi cũng có công ăn việc làm ổn định. Tôi cảm thấy việc bảo vệ rừng rất quan trọng nên nghiêm túc thực hiện các quy định bảo vệ rừng mà cộng đồng đưa ra. 
Nói về ý thức bảo vệ rừng cũng như hiệu quả công tác tuyên truyền trong nhân dân, Anh Hồ Văn Sang, Trưởng nhóm bảo vệ rừng thôn Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa nói: Bảo vệ rừng thì tiên bạc mình không quan trọng. Bảo vệ là tích cực tuyên truyền. Đó cũng là quyền lợi, trách nhiệm phải tuyên truyền, phối hợp với UBND xã, kiểm lâm địa bàn để người dân hiểu và thực hiện. 
     Trên diện tích rừng được giao, các nhóm hộ, hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí từ chính sách dịch vụ rừng, sử dụng cây ngoài lâm sản trong sinh hoạt, chữa bệnh, chăn nuôi, về lâu dài người dân được quyền khai thác khi sản lượng gỗ vượt tiêu chuẩn đề ra. Cùng với đó, nhờ việc bảo vệ rừng, nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của địa phương luôn được đảm bảo. 
     Toàn huyện Hướng Hóa hiện có khoảng 43.000 ha diện tích rừng tự nhiên. Công tác giao rừng cho người dân quản lý được huyện Hướng Hóa triển khai từ năm 2011. Đến nay, toàn huyện đã giao hơn 3.000 ha rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư  với 242 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng hoạt động hiệu quả. Cho biết thêm về kế hoạch giao khoán rừng tự nhiên trên địa bàn huyện thời gian tới,  Ông Lê Văn  Quốc, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Hướng Hóa nói: Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia nhận rừng, bảo vệ, quản lý và hưởng lợi. Thứ hai là rà soát lại diện tích rừng tự nhiên của các địa phương để giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý. 
     Gắn trách nhiệm song song với quyền lợi được thực hiện hợp lý, rõ ràng đã tạo động lực cho người dân ra sức bảo vệ rừng như chính ngôi nhà của mình. Từ đó, từng bước hình thành nhận thức về tầm quan trọng của rừng trong cộng đồng. Từ những cách làm hiệu quả ấy, người dân tham gia bảo vệ rừng được cải thiện đời sống nhờ biết cách sống dựa vào rừng. Các vụ khai thác rừng trái phép được hạn chế đến mức thấp nhất. Còn môi trường rừng tự nhiên nhờ có cộng đồng bảo vệ đang ngày càng phát triển.

Quản trị viên
loading....