CỔ ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

CỔ ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025