Huyện ủy Hướng Hoá: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Sáng nay 20/4/2021, Huyện ủy Hướng Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến. Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã có các mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các mô hình đó đang ngày càng phát triển và từng bước được nhân rộng trên trên địa bàn, mang lại kết quả thiết thực, trong đó nổi bật như: Mô hình “Xây dựng Quỹ tiết kiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy xã Hướng Lộc, Đảng ủy xã Húc và Chi bộ Ban Tuyên giáo - Dân vận - Trung tâm Chính trị huyện, hàng tháng mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đóng góp từ 20 đến 30 ngàn đồng để xây dựng quỹ, hàng năm hoặc đột xuất tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em yếu thế, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo và hỗ trợ khẩn cấp cho các đối tượng, gia đình gặp hoạn nạn.

Mô hình “Tự quản về an ninh trật tự - vệ sinh môi trường và xây dựng tuyến phố văn minh” của Đảng ủy thị trấn Khe Sanh, thị trấn Lao Bảo, Nhân dân chung tay đóng góp tiền và ngày công để làm đường bê tông, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng; đồng thời thành lập các tổ tự quản ở các thôn để bảo quản đoạn đường tự quản, vệ sinh sạch sẽ môi trường.

Mô hình “Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương” đã và đang triển khai tại 21 xã, thị trấn của huyện. Mô hình “Ngân hàng Dê” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lao Bảo, Chi hội Phụ nữ khóm Ka Tăng, Lao Bảo vận động mua dê giống cấp cho một số hộ nghèo ở khóm Ka Tăng. Mô hình “Bò giảm nghèo” của Ủy ban Mặt trận thị trấn Lao Bảo, phát động phong trào tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nhiều mạnh thường quân đã tích cực tham gia hỗ trợ với tổng số 18 con bò cho 09 hộ nghèo…

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, đã xuất hiện nhiều cá nhân gương mẫu, tiên tiến, tự nguyện hiến hơn 20.276 m2 đất vườn nhà, đất sản xuất để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, phúc lợi công cộng. Tiêu biểu như Nhân dân xã Xy hiến hơn 3.500m2 đất, Nhân dân xã A Dơi đã hiến hơn 3.100m2 đất, Nhân dân xã Hướng Lập hiến hơn 2.280m2 đất, Nhân dân xã Thuận đã hiến gần 1.200m2 đất…. để xây dựng cơ sở hạ tầng. Những tấm gương sáng đó đang ngày được nhân lên trong từng thôn, bản, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương vững mạnh toàn diện.

Những kết quả đạt được đã nói lên sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, của cán bộ, đản g viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong việc giữ vững tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; phong cách sống và làm việc khoa học theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây chính là nền tảng vững chắc để chúng ta tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Thông qua việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tạo được sự lan tỏa, tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, đây chính là nhiệm vụ then chốt của then chốt, luôn được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nảy sinh ngay tại cơ sở, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án năng lượng tại các xã, thị trấn hiện nay. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo cho sự thắng lợi cao nhất đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với các nhiệm vụ cụ thể: Thứ nhất: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả chủ đề của Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững”. Qua đó, các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ. Quy định rõ trách nhiệm và mối quan hệ của tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là mối quan hệ công tác, trách nhiệm giữa người đúng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Thứ hai: Tích cực tuyên truyền, giáo dục, phát huy ý thức tự giác của mối cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa. Tập trung xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy vao trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để giáo dục con cháu chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Thứ ba: Tiếp tục tổ chức Diễn đàn “Phát huy vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đảng. Trong đó, tập trung kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, kiên quyết xử lý dứt điểm đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm theo quy định. Thứ tư: Đưa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Diễn đàn vai trò của Chi bộ Đảng vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị và trở thành nhu cầu, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cá nhân, tổ chức phải đăng ký và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập, làm theo của mình với chi bộ, cuối năm căn cứ vào kết quả để xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng theo hướng dẫn của cấp trên. Thứ năm: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Các cấp, các ngành, đoàn thể kịp thời phát hiện, biểu dương, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các Diễn đàn, để tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và quân ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đáo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng, để mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, soi lại mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự nỗ lực, phấn đấu, nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện sẽ góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện Hướng Hóa ngày càng trong sạch vững mạnh.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy khen kèm theo tiền thưởng của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 7 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

Bí thư Huyện ủy Lê Minh Tuấn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Đăng Thái
loading....