Thông tin tuyên truyền Xem tiếp...

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC, KHƠI DẬY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC, KHƠI DẬY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII

Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy giá trị của đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới, đó là “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc mang lại sức mạnh to lớn cho cách mạng Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc cho Nhân dân.

Xây dựng đảng Xem tiếp...

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 43

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 43

Chiều ngày 13 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dành cho đảng viên mới khóa 43. Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Trần Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và 66 học viên là những đảng viên mới kết nạp trong năm 2020 của 43 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xem tiếp...

Những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hướng Hóa

Những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hướng Hóa

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Hướng Hoá đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân đân các dân tộc trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày một vững mạnh.