HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy. Chủ trì có đồng chí Trần Bình Thuận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tham gia có đại điện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phòng, ban, ngành cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đại diện hơn 70 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

LÃNH ĐẠO HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ TẾT TRUNG THU NĂM 2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ VĂN PHÒNG CHI NHÁNH ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục năm học 2022-2023

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HỢP TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Xây dựng đảng Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ VĂN PHÒNG  CHI NHÁNH ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ VĂN PHÒNG CHI NHÁNH ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Thông báo số 534-TB/TU, ngày 20/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thống nhất chuyển tổ chức đảng và đảng viên trong các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố về thuộc cấp ủy cấp huyện.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xem tiếp...

Thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò nêu gương của người đứng đầu

Thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò nêu gương của người đứng đầu

Ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chị thị 05) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.