THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ LÀM VIỆC VỚI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC  VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN PHIÊN ĐẦU NĂM 2024
THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ LÀM VIỆC VỚI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN PHIÊN ĐẦU NĂM 2024
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2024, chiều ngày 21/02/2024, Thường trực Huyện uỷ tổ chức phiên làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì phiên làm việc, cùng dự có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ; tập thể Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

LÃNH ĐẠO HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN THÔN RUỘNG VÀ THÔN XA RE, XÃ HƯỚNG TÂN

Thông tin tuyên truyền Xem tiếp...

93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2023)

93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2023)

Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của công tác Văn phòng cấp ủy và được Bộ Chính trị Khoá IX quyết định lấy ngày 18/10 làm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh, công tác Văn phòng cấp ủy gắn liền với quá trình điều hành, tổ chức và lãnh đạo của Cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở, mở đầu cho truyền thống công tác Văn phòng là các hoạt động phục vụ hội nghị thành lập Đảng (03/02/1930) và hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 10/1930). Mặc dầu thời kỳ 1930 - 1945 chưa chính thức có tổ chức Văn phòng của Trung ương, nhưng những công việc thuộc chức năng văn phòng đều được các bộ phận giúp việc thực hiện; được xem là những tổ chức sơ khai đầu tiên của Văn phòng.

Xây dựng đảng Xem tiếp...

HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Sáng ngày 28/12/2023, Huyện ủy Hướng Hóa đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Dự vào trao quyết định có đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Khe Sanh.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xem tiếp...

Thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò nêu gương của người đứng đầu

Thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò nêu gương của người đứng đầu

Ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chị thị 05) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.