ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HƯỚNG HÓA NĂM 2023
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HƯỚNG HÓA NĂM 2023
Công tác Tuyên giáo là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bao gồm: công tác chính trị, tư tưởng, lý luận, lịch sử Đảng, tuyên truyền, khoa giáo ... Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo với vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn.

Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Hướng Hóa

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

BỘ CHQS TỈNH THĂM, ĐỘNG VIÊN CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2023

HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” XUÂN QUÝ MÃO 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thông tin tuyên truyền Xem tiếp...

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HƯỚNG HÓA NĂM 2023

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HƯỚNG HÓA NĂM 2023

Công tác Tuyên giáo là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bao gồm: công tác chính trị, tư tưởng, lý luận, lịch sử Đảng, tuyên truyền, khoa giáo ... Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo với vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn.

Xây dựng đảng Xem tiếp...

Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Hướng Hóa

Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Hướng Hóa

Trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xem tiếp...

Thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò nêu gương của người đứng đầu

Thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò nêu gương của người đứng đầu

Ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chị thị 05) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.