BẾ GIẢNG  LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  DÁNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 49
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÁNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 49
Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 49. Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện và 46 học viên là những đảng viên mới kết nạp trong năm 2023 của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 49

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 15

HUYỆN HƯỚNG HÓA DẤU ẤN NỬA NHIỆM KỲ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÁN BỘ LÀ "THEN CHỐT CỦA THEN CHỐT"

93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2023)

Thông tin tuyên truyền Xem tiếp...

93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2023)

93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2023)

Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của công tác Văn phòng cấp ủy và được Bộ Chính trị Khoá IX quyết định lấy ngày 18/10 làm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh, công tác Văn phòng cấp ủy gắn liền với quá trình điều hành, tổ chức và lãnh đạo của Cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở, mở đầu cho truyền thống công tác Văn phòng là các hoạt động phục vụ hội nghị thành lập Đảng (03/02/1930) và hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 10/1930). Mặc dầu thời kỳ 1930 - 1945 chưa chính thức có tổ chức Văn phòng của Trung ương, nhưng những công việc thuộc chức năng văn phòng đều được các bộ phận giúp việc thực hiện; được xem là những tổ chức sơ khai đầu tiên của Văn phòng.

Xây dựng đảng Xem tiếp...

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 15

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 15

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Hướng Hóa đến năm 2030.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xem tiếp...

Thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò nêu gương của người đứng đầu

Thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò nêu gương của người đứng đầu

Ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chị thị 05) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.