Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tạo nên sự thay đổi căn bản diện mạo ở các xã, thôn, xóm, khu phố. Qua thực hiện tiêu chí về văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM đã giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với xây dựng NTM, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn được quan tâm xây dựng, theo đó các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được tổ chức đa dạng hơn, thu hút được nhiều người tham gia.

Hướng Hóa: Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khảo sát thác và động Tà Puồng

Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Đặng Trọng Vân thăm, chúc mừng Bệnh xá quân dân y kết hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 nhân Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ngành y tế Hướng Hóa với công tác phòng chống dịch Covid – 19

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ thăm Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện nhân Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Xây dựng đảng Xem tiếp...

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Ngày 24/2, Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cùng một số nội dung khác và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự và chủ tri buổi làm việc đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Xem tiếp...

Những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hướng Hóa

Những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hướng Hóa

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Hướng Hoá đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân đân các dân tộc trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày một vững mạnh.