TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong quá trình dựng nước và giữ nước; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đề ra giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục kiên trì, kiên quyết công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, thống nhất ban hành Kết luận tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA

Một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phải đổi mới và tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị hiệu quả, gắn với nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Khai thác tối đa lợi thế của mạng xã hội để tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Thế giới vẫn đang đối mặt với đại dịch COVID-19 cùng nhiều thách thức đặt ra cho nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Việt Nam cũng trải qua 3 đợt “sóng” COVID-19, và đang phải căng mình chống lại đợt “sóng” thứ tư với sự phức tạp và hiểm nguy tăng lên rất nhiều do chủng Delta gây nên. Theo thông tin của Bộ Y tế, tính từ đầu đợt “sóng” thứ tư (24/4) đến sáng ngày 5/8, Việt Nam đã ghi nhận 181.756 ca nhiễm Covid-19 trong cả nước, trong đó số ca đã điều trị khỏi bệnh là 54.332.

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2021)

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành công tác tư tưởng của Đảng. Những sự kiện chính trị đó được Bộ Chính trị khoá VIII quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng của Đảng.

Triển khai công tác phòng, chống Covid- 19 trong tình hình mới

Ngày 27/4/2020, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 của huyện đã tổ chức họp để triển khai công tác phòng, chống Covi-19 trong tình hình mới.

Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và trách nhiệm công dân

Mạng xã hội là một thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, tạo thêm không gian để chia sẻ, trao đổi thông tin và kết nối, hợp tác trên phạm vi toàn cầu. Trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, chúng ta cần phải nhận diện đúng những thông tin xấu, độc khi tiếp cận nhằm phát huy những mặt tích cực, ngăn ngừa những tác động tiêu cực, góp phần ổn định chính trị xã hội của đất nước và xây dựng một môi trường sống an toàn, chất lượng.

CHI BỘ TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “LUẬT AN NINH MẠNG VÀ KỸ THUẬT SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN, VĂN MINH CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN VÀ QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN”

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGHU ngày 12/01/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc “Hướng dẫn tổ chức diễn đàn Chi bộ năm 2021”; Thực hiện Kế hoạch số 14 KH/CB của Chi bộ Trường THPT Hướng Hóa về việc tổ chức diễn đàn Chi bộ năm 2021. Vào lúc 14 giờ ngày 04/02/2021, Chi bộ nhà trường tổ chức Diễn đàn “Luật An ninh mạng và Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh cho cán bộ Đàng viên và quần chúng nhân dân”.

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025