Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 709-TB/HU, ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 688-TB/HU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 666-TB/HU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 633-TB/HU, ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 609-TB/HU, ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 574-TB/HU, ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 563 -TB/HU, ngày 30/3/2023 về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa Cập nhật Thông báo số 528-TB/HU, ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 451- TB/HU, ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.