Hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 2 ngày 17, 18/12/2020, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười sáu. Đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn, cùng đông đủ các vị đại biểu HĐND huyện khoá X đã đến dự.

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 21/7/2020, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 14.

CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG HƯỚNG HÓA PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hoá lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hướng Hoá: tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết 35- NQ/TW và chỉ thị 35 – CT/TW của Bộ chính trị

Ngày 11 tháng 7, Huyện uỷ Hướng Hoá tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hướng Hóa triển khai tập huấn Chữ ký số

Thực hiện Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020;

Đề án hỗ trợ chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả

Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án hỗ trợ chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác giai đoạn 2017 - 2020 đối với các xã vùng Lìa huyện Hướng Hóa, bao gồm: Thuận, Hướng Lộc, Thanh, A Xing, A Túc, Xy, A Dơi, Ba Tầng.

Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri

Ngày 10/7/2018, Thường trực HĐND huyện Hướng Hóa tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7

Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT-XH và nhiệm vụ quý II năm 2019

Ngày 03/4/2019, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.