91 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 - 14/10/2021)

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Nhiều vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế trong bối cảnh bị tác động và ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19 và những tồn đọng từ trước đã được Trung ương thảo luận và điều chỉnh kịp thời, cho thấy rõ trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ SÁU

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

XÃ THANH TẬP TRUNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ VỮNG MẠNH

Thấm nhuần tư tương chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng, trong thời gian qua, Đảng uỷ xã Thanh luôn đặt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng

Sáng nay 1/7/2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dự hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 4, BCH Đảng bộ huyện Hướng Hoá Khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay 13/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hoá khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 để thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 9/3/2021, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện đại hội. Từ đó có cơ sở thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mỗi cấp ủy đảng cần cụ thể hóa thành chương trình hành động của cấp mình để sớm đưa nghị quyết của đại hội đi vào cuộc sống.

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Ngày 24/2, Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cùng một số nội dung khác và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự và chủ tri buổi làm việc đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Hướng Hóa coi trọng công tác phát triển đảng viên

Với đặc thù là huyện miền núi có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Hướng Hóa đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nhờ vậy, chỉ tiêu về phát triển đảng viên ở địa phương luôn đạt và vượt, góp phần xóa thôn, bản, doanh nghiệp trắng đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và ký cam kết trách nhiệm năm 2021.

Ngày 20/01/2021, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy với Ban thường vụ Đảng ủy năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đến dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.