BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ THUẬN

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thuận về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì phiên làm việc; tham dự có các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 1 theo Quyết định số 1083-QĐ/HU, ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập thể Đảng ủy xã, cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã; trưởng các ban, ngành, hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ BA TẦNG

Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2022, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ba Tầng về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì phiên làm việc; tham dự có các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 1 theo Quyết định số 1083-QĐ/HU, ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập thể Đảng ủy xã, cấp Trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã; trưởng các ban, ngành, hiệu trưởng các trường học và đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Ba Tầng.

HƯỚNG HÓA TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN BIÊN GIỚI

Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2022, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên làm việc Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn cùng các đồng chí thành viên Đoàn giám sát số 650; đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa.

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA 95

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 95. Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và gần 100 học viên là những quần chúng ưu tú được giới thiệu từ 43 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2022)

Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành công tác tư tưởng của Đảng, ngành tổ chức xây dựng Đảng, ngành dân vận của Đảng, ngành kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp uỷ.

CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG”

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Văn phòng, thuộc Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

HUYỆN HƯỚNG HÓA TIẾP THU CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”.

Dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Quy hoạch cán bộ

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 12

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách Đảng bộ huyện. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trung tâm Chính trị huyện Hướng Hoá thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Giáo dục lý luận chính trị là việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê Nin, đường lối quan điểm của Đảng về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng… cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xã hội. Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện Hướng Hoá đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trong toàn Đảng bộ huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.