QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ VĂN PHÒNG CHI NHÁNH ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Thông báo số 534-TB/TU, ngày 20/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thống nhất chuyển tổ chức đảng và đảng viên trong các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố về thuộc cấp ủy cấp huyện.

Thực hiện các quy trình về công tác tổ chức Đảng, công tác cán bộ và đảng viên, sáng ngày 11 tháng 9 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức công bố quyết định thành lập Chi bộ, quyết định chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thi Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự với chương trình công bố quyết định, có đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội động nhân dân huyện; đồng chí Trần Bình Thuận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng Ban Tổ chức và Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Phát biểu giáo nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu tập thể Chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trau dồi kinh nghiệm, đạo đức, lối sống, tập trung xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, sẽ tập trung xây dựng tập thể Chi bộ vững mạnh toàn diện trên các lĩnh vực.

Nguyễn Đăng Thái
loading....