Hướng Hóa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Sáng ngày 24/3, Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19 và thiệt hại nặng nề của mưa lũ lịch sử tháng 10 năm 2020; song Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Hướng Hóa phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao, đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2020 - 2022 (giá hiện hành) 27.683,9 tỷ đồng (đạt 136,43% nghị quyết); tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 32,6%; năm 2022 giá trị sản xuất đạt 28.556,9 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 đạt 10.003,6 tỷ đồng (đạt 290,33% nghị quyết), bình quân hằng năm 13.650,7 tỷ đồng (đạt 336,64% nghị quyết). Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 43,05 triệu đồng (nghị quyết đến 2025: 50,78 triệu đồng). tổng thu ngân ngân sách nhà nước bình quân hằng năm hơn 1,3 nghìn tỉ đồng, đạt 150,23% so với Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 2,98% (chỉ tiêu Nghị quyết 2,5 - 3%). Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp có nhiều điểm sáng, công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, dịch vụ thương mại phát triển đa dạng; văn hóa - xã hội đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trong trên cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, góp phần nâng cao năng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế đó là: Kinh tế phát triển còn thiếu vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành nghề chưa mạnh, năng suất, sản lượng, chất lượng, khả năng cạnh tranh, hội nhập còn thấp, giá cả nông sản bấp bênh; chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các xã vùng bản; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, chưa có nhà máy sản xuất lớn trên địa bàn; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất có một số nội dung chưa đồng bộ, gắn kết với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch các ngành liên quan; công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn hạn chế, chỉnh lý biến động chưa được quan tâm; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án còn chậm. Chất lượng giáo dục đại trà cho học sinh chưa đồng đều, thiếu vững chắc; giải quyết việc làm mới và xuất khẩu lao động ở một số địa phương chưa được đẩy mạnh. Tình trạng phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma tuý, buôn bán, sử dụng pháo nổ. Chuyển đổi số chưa mạnh, nhất là kinh tế số, xã hội số tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa đáp ứng với tình hình thực tiễn hiện nay....

Hội nghị đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được. Đồng thời đồng chí đã thông tin những chủ trương tác động đến sự phát triển của huyện và đề nghị huyện cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực cho thời gian tới, những chỉ tiêu thuận lợi thì phải quyết tâm vượt mức, những chỉ tiêu khó thì phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt bằng các giải pháp thiết thực hiệu quả. Đồng chí cho rằng: từ nay đến hết nhiệm kỳ, cùng với những thuận lợi chung của cả tỉnh, Hướng Hóa còn có nhiều lợi thế riêng về vị trí địa lý, truyền thống văn hóa lịch sử và cách mạng. Do vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện là phải có giải pháp khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của huyện. Bên cạnh đó, vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là: phải xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động Kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh, Giải phóng Hướng Hóa 9/7 (1968 – 2023)…

Đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành trong huyện cần tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, như tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm có lợi thế; quan tâm xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất với doanh nghiệp, ký kết bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Phát triển chăn nuôi theo hướng hợp tác xã, trang trại, gia trại. Tập trung thu hút phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp dựa trên lợi thế nguồn nguyên liệu của địa phương, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp được công nhận nhãn hiệu tập thể trên thị trường trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, chú trọng công tác khuyên nông, khuyến lâm; tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, lồng ghép và phát huy có hiệu quả các nguồn lực nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; huy động Nhân dân nỗ lực tham gia xây dựng nông thôn mới; cụ thể hóa chủ trương của tỉnh về thu hút đầu tư các dự án công nghiệp năng lượng tái tạo, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để làm tốt công tác giải phòng mặt bằng thực hiện các dự án điện gió; tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh của Khu kinh tế Lao Bảo, Hành lang Kinh tế Đông - Tây…; tạo chuyển biến tích cực về văn hóa - xã hội; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; chú trọng công tác xây dựng Đảng…

Phùng Trung Dũng
loading....