TÁC PHẨM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN”: CUỐN “CẨM NANG” QUÝ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY

Cách đây 51 năm, với bút danh T.L, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đăng trên báo Nhân Dân, số 5409, ngày 3-2-1969. Nửa thế kỷ sau khi ra đời, nhưng tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với mỗi cán bộ, đảng viên. Tác phẩm là di huấn, là lời căn dặn của người chiến sĩ Cộng sản Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

SỨC MẠNH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO LÀ SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA

Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, vấn đề bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề mang tính nguyên tắc, không thể nhân nhượng và trở thành điều thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Đối với nước ta, vấn đề Biển Đông đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng giải quyết, vì mục tiêu tối thượng lợi ích đất nước,góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị và môi trường hòa bình trong khu vực, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với bao thế hệ cha ông chúng ta đã xây dựng, gìn giữ, phát triển từng tấc đất, mặt nước, vùng trời của Tổ quốc.

Nhân rộng mô hình trồng cây cà gai leo ở xã Lìa

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, những năm gần đây, xã Lìa, huyện Hướng Hóa đã khuyến khích, hỗ trợ người dân trên địa bàn đầu tư phát triển nhiều mô hình cây trồng mới cho năng suất, chất lượng cao. Đặc biệt gần đây, xã đã liên kết với doanh nghiệp triển khai mô hình cây dược liệu cà gai leo, giúp người dân tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Mô hình được người dân hưởng ứng và bước đầu mang lại kết quả khả quan.

TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NGẪM VỀ NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Lễ ra quân công tác dân vận năm 2019

Ngày 16/7, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phổi hợp với Sư đoàn 968, UBND huyện Hướng Hóa và UBND xã A Xing tổ chức lễ ra quân công tác dân vận năm 2019.

Hướng Hóa: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên lần XI nhiệm kì 2019-2020

Chiều ngày 7/11, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy và trực báo công tác Tuyên giáo lần thứ XI nhiệm kì 2015-20120.

Công an huyện Hướng Hoá tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật trật tự ATGT

Ngày 17/10 Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Hướng Hoá tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đối với lái xe và chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải khu vực vùng Lìa.

Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư TW và Chỉ thị số 32 của BCT

Ngày 26/7, Đảng bộ Cơ quan, Chính quyền huyện chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư "về đầy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030" và Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới" . Đồng chí Trần Văn Đông, Phó bí thư Đảng bộ Cơ quan, Chính quyền huyện chủ trì hội nghị.

Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

Hướng Hóa là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Trị, nơi có vị trí chiến lược quan trọng, mà ở đây còn có tiềm năng hào khí của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô mang họ Hồ của Bác, rất kiên cường, bất khuất, luôn đoàn kết đứng lên chống giặc ngoại xâm suốt quá trình mở đất và giữ đất. Bước ra khỏi chiến tranh trong cảnh hoang tàn đổ nát, ruộng vườn đầy hố bom, đạn pháo, cơ sở vật chất nghèo nàn, cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn, bệnh tật, đói, nghèo thường xuyên hoành hành, tỷ lệ nhân dân còn mù chữ khá cao; nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh nội lực, huy động, tranh thủ sức mạnh ngoại lực, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hướng Hoá đã đạt được những thành tựu đáng tự hào; đã không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nền kinh tế tăng trưởng khá qua từng năm, đời sống của nhân dân ngày càng chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn mới miền núi được khởi sắc.