Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 609-TB/HU, ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 574-TB/HU, ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 563 -TB/HU, ngày 30/3/2023 về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa Cập nhật Thông báo số 528-TB/HU, ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 451- TB/HU, ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 2 ngày 17, 18/12/2020, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười sáu. Đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn, cùng đông đủ các vị đại biểu HĐND huyện khoá X đã đến dự.

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 21/7/2020, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 14.

CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG HƯỚNG HÓA PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hoá lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hướng Hoá: tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết 35- NQ/TW và chỉ thị 35 – CT/TW của Bộ chính trị

Ngày 11 tháng 7, Huyện uỷ Hướng Hoá tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng