Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy  

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 688-TB/HU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo số 688-TB/HU, ngay 31/8/2023.pdf

Quản trị viên
loading....