Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy  

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 790-TB/HU, ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 790-TB/HU.pdf

Quản trị viên
loading....