Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy 

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 709-TB/HU, ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 709-TB/HU.pdf

Quản trị viên
loading....