Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy  

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 920 ngay 01/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 7/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 920 ngay 01.7.2024.pdf

Quản trị viên
loading....