Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy  

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 882 ngay 02/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 882 ngay 02.5.2024.pdf

Quản trị viên
loading....