Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy 

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 858-TB/HU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 858 ngay 29.3.2024.pdf

Quản trị viên
loading....