Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy  

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 824-TB/HU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 824 ngay 31.01.2024.pdf

Quản trị viên
loading....