Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy  

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 803-TB/HU, ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 803 ngay 29.12.2023.pdf

Quản trị viên
loading....