Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 44
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
12-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 14/08/2020
01-CV/BBT Văn phòng Huyện ủy Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn v/v mời cộng tác, tham gia viết, cung cấp tin,bài cho Trang thông tin điện tử Huyện uỷ Hướng hoá 10/08/2020
01-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 03/08/2020
01-TB/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Thông báo Văn bản chỉ đạo điều hành Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảngbộ huyện Hướng Hoá lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 01/08/2020