Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 44
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
123-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn v/v tăng cường lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 04/05/2021
122-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn v/v triển khai thực hiện "Tháng Nhân đạo" vào tháng 5 hàng năm 04/05/2021
120-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 29/04/2021
02-CT/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Chỉ thị Văn bản chỉ đạo điều hành Chỉ thị v/v lãnh đạo tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 15/12/2020
15-KL/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Kết luận Văn bản chỉ đạo điều hành Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020,nhiệm vụ năm 2021 15/12/2020
51-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới 07/12/2020
45-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn về kiểm điểm,đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng,đảng viên và tập thể,cá nhân cán bộ lãnh đạo,quản lý các cấp trong huyện năm 2020 03/12/2020
148-QĐ/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Quyết định Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết đinh v/v ban hành Quy chế đánh giá cán bộ và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá 30/11/2020
41-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn v/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách 25/11/2020
01-QC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Quy chế Văn bản chỉ đạo điều hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 20/11/2020
02-QC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Quy chế Văn bản chỉ đạo điều hành Quy chế làm việc của UBKT huyện uỷ khoá XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 20/11/2020
05-CTr/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Chương trình Văn bản chỉ đạo điều hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 20/11/2020
20-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Báo cáo Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo tình hình tháng 10/2020 03/11/2020
11-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Báo cáo Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá,hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn" 29/09/2020
19-TB/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Thông báo Thông báo Thông báo chức danh và chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ Hướng Hoá 16/09/2020
02-KH/VPHU Văn phòng Huyện ủy kế hoạch Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ Văn phòng Cấp uỷ năm 2020 27/08/2020
01-KH/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa kế hoạch Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch học tập,quán triệt,tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII,nhiệm kỳ 2020 -2025 21/08/2020
02-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Báo cáo Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo công tác phòng,chống dịch Covid-19 trên địa bàn tháng 8/2020 18/08/2020
14-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn về báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao 17/08/2020
01-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Báo cáo Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo tổng kết Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư và các văn bản quy định về tiêu chuẩn,đối tượng và phân cấp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị giai đoạn 2009 -2020 17/08/2020