THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ LÀM VIỆC VỚI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN PHIÊN ĐẦU NĂM 2024 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2024, chiều ngày 21/02/2024, Thường trực Huyện uỷ tổ chức phiên làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì phiên làm việc, cùng dự có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ; tập thể Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Tại phiên làm việc đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện uỷ đã đánh giá cao sự nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tăng cường phối hợp, thống nhất hành động thông qua hoạt động ký kết, sơ kết, tổng kết các nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch liên ngành với các cơ quan chính quyền trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh với các cấp thực hiện tốt trách nhiệm, tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thường xuyên tiến hành công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, củng cố tăng cường tình đoàn kết quân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng thành phần xã hội, từng vùng và địa bàn dân cư; trọng tâm là nâng cao chất lượng các Cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “năng động, sáng tạo, đi đầu” “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách nhân các ngày Lễ, Tết. Trong năm tổng trị giá công tác nhân đạo, an sinh xã hội Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện lên đến hàng chục tỷ đồng góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”,... Chú trọng việc phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong năm vào ngày 18/11, tổ chức hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư; thường xuyên vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, làm thất bại âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả chưa cao; hiệu quả đổi mới phương thức nội dung hoạt động chưa được rõ nét; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn chưa được chú trọng.

Kết luận phiên làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách; quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, hội viên và Nhân dân trong toàn huyện. Chú trọng chăm lo việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nguồn cán bộ kế cận; vấn đề an ninh trật tự, xây dựng đô thị, văn hoá, văn minh.

 

Hồ Thuý Vinh
loading....