Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ Trung tâm y tế huyện 

Chiều ngày 14/3/2024, Thường trực Huyện uỷ Hướng Hoá đã có phiên làm việc với Đảng uỷ Trung tâm Y tế huyện về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành Y tế huyện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của Huyện ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Dự và chủ trì phiên làm việc có đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; tham dự phiên làm việc có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, Văn phòng Huyện uỷ, phòng Y tế huyện cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung tâm y tế huyện.

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá tổng số cán bộ, viên chức, người lao động toàn huyện là 288 người, trong đó: Hệ điều trị có 100 viên chức, chiếm 34,70%; Hệ dự phòng34 viên chức, chiếm 11,8%; Dân số có 25 viên chức, chiếm 8,7%;  tuyến xã có 129 viên chức chiếm 44,8%. Trung tâm Y tế huyện có trụ sở riêng, các công trình, hạng mục cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Toàn huyện có 21 Trạm Y tế xã, thị trấn; 100% Trạm Y tế xã, thị trấn có hộ sinh trình độ từ trung học trở lên và có bác sĩ đa khoa (trong đó, có 28 bác sĩ/21 xã, thị trấn; có 07 Trạm Y tế xã, trị trấn có 02 bác sĩ).

Trong năm qua, ngành y tế huyện Hướng Hoá đã chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh trong toàn huyện, tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; chỉ đạo các đơn vị y tế trong toàn huyện triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh theo mùa... Luôn chủ động sẵn sàng phương tiện, thuốc, hoá chất và con người cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Công tác khám, chữa bệnh được chú trọng, trong đó: Số lượt khám 35.414 lượt đạt 111% so với chỉ tiêu kế hoạch năm; số bệnh nhân điều trị nội 7.664, đạt 105% so với chỉ tiêu kế hoạch năm; tổng số ngày điều trị đạt 98%; ngày điều trị trung bình giảm 0,3 ngày so với cùng kỳ năm 2022; công suất sử dụng giường bệnh đạt 85%; số bệnh nhân điều trị ngoại trú 1.561 lượt, đạt 104% so với chỉ tiêu kế hoạch năm; các chỉ tiêu cận lâm sàng đa số đạt và vượt kế hoạch đề ra; số ca phẫu thuật đạt 81 ca, đạt 81% kế hoạch năm.

Tại phiên làm việc các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, tham gia ý kiến và kiến nghị với Thường trực Huyện ủy một số nội dung như: Công tác nâng cấp cơ sở vật chất; Hỗ trợ trang thiết bị; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên…

Kết luận phiên làm việc, Đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua của ngành y tế trên địa bàn huyện, khẳng định sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân là nhiệm vụ chiến lược, cấp thiết, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng uỷ Trung tâm Y tế huyện tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của huyện, các đề án, nghị quyết, chỉ thị liên quan về công tác y tế, dân số để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và các nhiệm vụ đã ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện uỷ để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các chủ trương của Đảng; chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo hiểm đảm bảo cho nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân, các hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, răn đe khi có dấu hiệu sai phạm đối với cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên dương, động viên kịp thời những tấm gương có thành tích tiêu biểu trong ngành.

Hồ Thúy Vinh
loading....