Màn bắn pháo hoa Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh - GP Hướng Hóa

Màn bắn pháo hoa Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa