Huyện ủy Hướng Hóa sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

Sáng nay 29/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2024. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Quang Hưng; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nguyễn Văn Tư; Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Đình Trung; Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thuận tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh trao giấy khen cho các tập thể đã có thành tích Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng lên, xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các địa phương, đơn vị đã quan tâm làm tốt việc biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu những cách làm hay, sáng tạo của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như làm rõ những hạn chế, tồn tại sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao giấy khen, kèm theo tiền thưởng của Chủ tịch UBND huyện cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024.

loading....