HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tư, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại điện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính, lãnh đạo các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động, quyết liệt, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định và giữ vững, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024; tội phạm được kiểm soát chặt chẽ. Các cơ quan nội chính huyện đã chủ động phối hợp làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết phù hợp, kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Hoạt động phòng, chống tham nhũng triển khai thực hiện nghiêm túc. Chất lượng hoạt động, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp kịp thời được kiện toàn, củng cố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính 6 tháng đầu năm, những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nội chính 6 tháng cuối năm và trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu Kết luận Hội nghị của đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả của các cơ quan nội chính huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Hồ Văn Vinh thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan nội chính huyện tập trung triển khai một số nội dung nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó, tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm, tệ nạn ma túy... ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông; rà soát tiến độ, các chỉ tiêu, nhiệm vụ; chủ động triển khai thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chương trình, nghị quyết liên quan. Tăng cường phối hợp trong việc rà soát các vụ án, vụ việc đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc dứt điểm, hiệu quả, không để vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; giải quyết kịp thời, hiệu quả những phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự trong tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên để đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội theo quy định; tập trung giải quyết, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những đơn thư còn tồn đọng, kéo dài; kịp thời cập nhật, báo cáo tình hình xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm về Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Định kỳ tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Hồ Văn Hùng
loading....