Hội nghị giao ban các Cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện 

Sáng ngày 19/3/2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị; tham dự có tập thể lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện.

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, thảo luận về những giải pháp cần tập trung thực hiện trong quý II và những tháng tiếp theo. Theo đó, trong thời gian qua, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và công tác phối hợp tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024, đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại; đồng thời, lưu ý vẫn còn một số việc tham mưu, đề xuất cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chậm, nội dung chưa đạt yêu cầu đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Các đơn vị tiếp tục bám sát các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan để chủ động tham mưu; phối hợp tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao trong năm 2024. Các đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra; quan tâm công tác khoa giáo, kiểm tra, giám sát, dân vận, chuẩn bị tốt công tác Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng theo kế hoạch; chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Bên cạnh đó, các Ban tiếp tục rà soát lại từng phần việc, các nội dung, nhiệm vụ để có kế hoạch hoàn thành; phối hợp thực hiện, giám sát các nội dung theo kế hoạch; tham mưu hoàn thành cuộc kiểm tra, giám sát, theo chương trình kế hoạch; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác hướng dẫn, định hướng, thông tin tuyên truyền và nắm bắt tình hình, dư luận xã hội. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.

Hồ Thúy Vinh
loading....