HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 15 

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Hướng Hóa đến năm 2030.

Dự và theo dõi hội nghị, có đồng chí Bùi Phước Cẩn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Phi Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chủ trì hội nghị, có đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân duyện; đồng chí Trần Bình Thuận, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất bầu bổ sung Ủy viên và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. Thống nhất thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Hướng Hóa đến năm 2030.

Nguyễn Đăng Thái
loading....