DUYỆT NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM HUYỆN, NHIỆM KỲ 2024 - 2029 

Ngày 03/7/2024, Ban Thường vụ Huyện uỷ phối hợp với Thường trực Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị duyệt các nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; về phía huyện có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ đại diện các Ban Đảng; đại điện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ; đại điện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện; Thường trực Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện.

Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Cư, HUV, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện cho biết đến nay 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh để xây dựng dự thảo văn kiện, các Đề án nhân sự Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội.

Về Đề án nhân sự Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 25 ủy viên (tăng 02 ủy viên so với nhiệm kỳ 2019 - 2024). Các nội dung, số lượng, tiêu chí, cơ cấu thành phần của Đề án nhân sự đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hướng Hóa diễn ra trong 01 ngày (10/7/2024). Tổng số đại biểu dự Đại hội 220 đại biểu, trong đó 130 đại biểu chính thức, 90 đại biểu khách mời.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp vào các nội dung, chương trình Đại hội gồm: Dự thảo báo cáo chính trị, các đề án nhân sự và các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện. Đồng chí yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện tiếp thu ý kiến tham gia tại hội nghị để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh các báo cáo trình tại đại hội; đồng thời rà soát điều chỉnh một số chỉ tiêu nghị quyết phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền; chuẩn bị các điều kiện để Đại hội diễn ra trang trọng, theo đúng quy định và hướng dẫn của Hội cấp trên.

Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận các ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan, đơn vị tại hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy củng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện. Đồng chí lưu ý Ban Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện cần triển khai tốt công tác chuẩn bị nội dung, văn kiện Đại hội, cơ cấu nhân sự tham gia nhiệm kỳ mới theo đúng các văn bản cấp trên. Để Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện thực sự là ngày hội lớn của thanh niên toàn huyện, đồng chí yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện tiếp thu ý kiến tham gia tại hội nghị để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh các báo cáo trình tại Đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội về các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên trên các phương tiện thông tin, đại chúng để đưa khí thế Đại hội đến gần với đoàn viên, thanh niên; chuẩn bị các điều kiện để Đại hội diễn ra trang trọng, theo đúng quy định, hướng dẫn của Hội cấp trên và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, đảm bảo Đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp.

Hồ Văn Hùng
loading....