ĐẢNG UỶ THỊ TRẤN KHE SANH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 ĐẾN TOÀN THỂ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN 

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, ngày 11 tháng 3 năm 2024, Đảng ủy thị trấn Khe Sanh tiếp tục tổ chức 02 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho hơn 100 đảng viên thuộc của Chi bộ Khối 3B và 110 đảng viên các Chi bộ: Trường Mầm non Khe Sanh, Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh, Trường Mầm non Hiệp Đức, Trường PTDT Nội trú, Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh.

Trực tiếp báo cáo tại các hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Khe Sanh và đồng chí Dương Văn Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn đã trình bày khái quát chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, báo cáo làm rõ chuyên đề năm 2024 của tỉnh Quảng Trị về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua hội nghị, giúp các bộ, đảng viên các chi bộ nhận thức đúng, đầy đủ về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong suy nghĩ và hành động, tự giác thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; “tự soi, tự sửa”, thường xuyên đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Đăng Thái
loading....