BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN KHE SANH 

Thực hiện Kế hoạch số 136 - KH/HU, ngày 27/3/2024 và Quyết định số 1816 - QĐ/HU, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thành lập các Đoàn công tác làm việc với Đảng uỷ các xã, thị trấn năm 2024; chiều ngày 24 tháng 4 năm 2024, Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành làm việc với Đảng uỷ thị trấn Khe Sanh. Đồng chí Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên làm việc; tham dự có các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 2 theo Quyết định số 1816-QĐ/HU, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập thể Đảng ủy thị trấn, cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng các ban, ngành, hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn thị trấn Khe Sanh.

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I năm 2024; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nhiệm vụ được cấp trên giao của Đảng uỷ thị trấn Khe Sanh tại phiên làm việc đã khẳng định: Khe Sanh là thị trấn trung tâm của huyện. Toàn thị trấn có 08 khối, với 3.137 hộ, 13.245 nhân khẩu, có 03 dân tộc chủ yếu là Kinh (11.660 người/2.723hộ), Vân Kiều (1.288 người/344 hộ), Pa Cô (170 người/40 hộ) và một số dân tộc khác (127 người/30 hộ). Đảng bộ thị trấn Khe Sanh hiện có 730 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc, có 1.004 đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú.

Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ thị trấn Khe Sanh luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt nhưng linh hoạt, mềm dẽo, thận trọng, gần gũi, sâu sát thực tiễn; nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kết luận của Huyện ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Luôn xác định sản xuất nông, lâm nghiệp là an ninh, bệ đỡ của nền kinh tế, đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện kế hoạch sản xuất, gieo trồng và chăm sóc các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2023 - 2024 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, Lúa nước đạt 103% kế hoạch; ngô đạt 110% kế hoạch; sắn đạt 130% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi ổn định, tổng đàn gia súc tăng so với cùng kỳ năm 2023. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển tốt, giá trị sản xuất ước đạt 51 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ, du lịch đáp ứng nhu cầu mua sắm, cung ứng hàng hóa của người dân, tổng mức bán lẻ và doanh thu đạt 166,5 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Quy mô trường lớp đảm bảo yêu cầu dạy và học cho giáo viên, học sinh; quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân; quan tâm công tác an sinh xã hội. Công tác an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; kịp thời xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; công tác tổ chức và cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận có nhiều nét nổi bật. Đặc biệt, Đảng uỷ thị trấn đã xây dựng kế hoạch, chủ động tổ chức 07 lớp quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, với số lượng 739 cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thị trấn tham gia học tập.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên làm việc, đồng chí Phó Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy thị trấn Khe Sanh tăng cường đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành vượt mức đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung cam kết của tập thể Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2024. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, tiến tới đạt chuẩn đô thị loại IV trong thời gian tới.

Nguyễn Đăng Thái
loading....