Đại hội Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hoá lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09/6/2020, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hoá tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Hổ, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Văn Pháp, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Hướng Lộc (Hướng Hóa) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 08-09/6/2020, Đảng bộ xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Hổ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các phòng, ban, dơn vị liên quan đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.

Đại hội Chi bộ trường Trung học Phổ thông Hướng Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 07/6/2020, Chi bộ trường Trung học Phổ thông Hướng Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã đến dự chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ xã Hướng Phùng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 04 và 05/6/2020, Đảng bộ xã Hướng Phùng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Hồ Thị Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 02 - 03/6/2020, Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tinh; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lìa lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ, ngày 28 và 29/5/2020, Đảng bộ xã Lìa tổ chức thành Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Trần Đức Trung, Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

Đảng bộ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 25 - 26/5/2020, Đảng bộ Quân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí thượng tá Lê Hồng Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Tân Hợp (Hướng Hóa) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

NHỮNG TÍN HIỆU KHỞI SẮC TRONG MỘT NHIỆM KỲ QUA CỦA ĐẢNG BỘ XÃ HƯỚNG LẬP, HUYỆN HƯỚNG HÓA