Tân Hợp (Hướng Hoá) nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Là 1 trong 7 xã, thị trấn vùng kinh tế mới dọc đường 9 của huyện Hướng Hóa, Tân Hợp được thành lập sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, hiện nay toàn xã có 1.281 hộ với 5.164 nhân khẩu sinh sống ở 5 thôn: Lương Lễ, Tân Xuyên, Hoà Thành, Quyết Tâm, Tà Đủ. Từ năm 2011 cho đến nay xã Tân Hợp luôn nỗ lực phấn đấu chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống Nhân dân nâng cao, văn hoá xã hội đều có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những nỗ lực của một Đảng bộ vùng khó mới sát nhập

Ngày 19/02/2020, Huyện ủy Hướng Hóa công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Lìa, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã A Xing và Đảng bộ xã A Túc. Sau khi sáp nhập, xã đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức. Dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ cũng xác định, đây là thời điểm quan trọng để cấp ủy, chính quyền địa phương có dịp đánh giá lại toàn diện những tồn tại, hạn chế và tận dụng những lợi thế mới sau sáp nhập, nhằm xác định hướng đi đúng đắn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (07/7/2010 - 07/7/2020)

Ngày 05/7/2020, tại Đèo Sa Mù, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (07/7/2010 – 07/7/2020). Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Thuận, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBD huyện; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo các xã và lực lượng bảo vệ rừng của các thôn thuộc các xã Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Phùng đã đến dự.

Đại hôi Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong 2 ngày 10 - 11/6/2020, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đòng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 10/6/2020, Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hoá lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09/6/2020, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hoá tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Hổ, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Văn Pháp, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Hướng Lộc (Hướng Hóa) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 08-09/6/2020, Đảng bộ xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Hổ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các phòng, ban, dơn vị liên quan đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.

Đại hội Chi bộ trường Trung học Phổ thông Hướng Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 07/6/2020, Chi bộ trường Trung học Phổ thông Hướng Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã đến dự chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ xã Hướng Phùng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 04 và 05/6/2020, Đảng bộ xã Hướng Phùng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Hồ Thị Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 02 - 03/6/2020, Đảng bộ Công an huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tinh; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự chỉ đạo đại hội.