Hội nghị lần thứ 4, BCH Đảng bộ huyện Hướng Hoá Khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay 13/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hoá khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 để thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 9/3/2021, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện đại hội. Từ đó có cơ sở thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mỗi cấp ủy đảng cần cụ thể hóa thành chương trình hành động của cấp mình để sớm đưa nghị quyết của đại hội đi vào cuộc sống.

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Ngày 24/2, Thường trực Huyện ủy làm việc với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cùng một số nội dung khác và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự và chủ tri buổi làm việc đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Hướng Hóa coi trọng công tác phát triển đảng viên

Với đặc thù là huyện miền núi có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Hướng Hóa đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nhờ vậy, chỉ tiêu về phát triển đảng viên ở địa phương luôn đạt và vượt, góp phần xóa thôn, bản, doanh nghiệp trắng đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và ký cam kết trách nhiệm năm 2021.

Ngày 20/01/2021, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy với Ban thường vụ Đảng ủy năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đến dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 15/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và ký cam kết trách nhiệm năm 2021.

Ngày 12/01/2020, tại Hội trường HĐND&UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị với Ban thường vụ Huyện ủy năm 2021. Đồng chí Phan Văn Phụng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy đã đến dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay 24/12/2020, Tại Hội trường HĐND&UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy nghỉ hưu ở các xã dọc Đường 9; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XVII; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Báo cáo viên Huyện ủy; cộng tác viên dư luận xã hội huyện; Lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện đã đến dự.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Hệ không tập trung khóa 8 năm 2020

Chiều nay 16/12/2020, tại Trung tâm Chính trị huyện Hướng Hóa, Trường Chính trị Lê Duẩn phối hợp với Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Hệ không tập trung khóa 8 năm 2020. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Hồ Thị Minh, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Phạm Trọng Hổ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ; phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị Lê Duẩn và toàn thể học viên của lớp học đã đến dự.