ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA

Một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phải đổi mới và tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị hiệu quả, gắn với nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Khai thác tối đa lợi thế của mạng xã hội để tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Thế giới vẫn đang đối mặt với đại dịch COVID-19 cùng nhiều thách thức đặt ra cho nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Việt Nam cũng trải qua 3 đợt “sóng” COVID-19, và đang phải căng mình chống lại đợt “sóng” thứ tư với sự phức tạp và hiểm nguy tăng lên rất nhiều do chủng Delta gây nên. Theo thông tin của Bộ Y tế, tính từ đầu đợt “sóng” thứ tư (24/4) đến sáng ngày 5/8, Việt Nam đã ghi nhận 181.756 ca nhiễm Covid-19 trong cả nước, trong đó số ca đã điều trị khỏi bệnh là 54.332.

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2021)

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành công tác tư tưởng của Đảng. Những sự kiện chính trị đó được Bộ Chính trị khoá VIII quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng của Đảng.

Triển khai công tác phòng, chống Covid- 19 trong tình hình mới

Ngày 27/4/2020, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 của huyện đã tổ chức họp để triển khai công tác phòng, chống Covi-19 trong tình hình mới.

Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và trách nhiệm công dân

Mạng xã hội là một thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, tạo thêm không gian để chia sẻ, trao đổi thông tin và kết nối, hợp tác trên phạm vi toàn cầu. Trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, chúng ta cần phải nhận diện đúng những thông tin xấu, độc khi tiếp cận nhằm phát huy những mặt tích cực, ngăn ngừa những tác động tiêu cực, góp phần ổn định chính trị xã hội của đất nước và xây dựng một môi trường sống an toàn, chất lượng.

CHI BỘ TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “LUẬT AN NINH MẠNG VÀ KỸ THUẬT SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN, VĂN MINH CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN VÀ QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN”

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGHU ngày 12/01/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc “Hướng dẫn tổ chức diễn đàn Chi bộ năm 2021”; Thực hiện Kế hoạch số 14 KH/CB của Chi bộ Trường THPT Hướng Hóa về việc tổ chức diễn đàn Chi bộ năm 2021. Vào lúc 14 giờ ngày 04/02/2021, Chi bộ nhà trường tổ chức Diễn đàn “Luật An ninh mạng và Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh cho cán bộ Đàng viên và quần chúng nhân dân”.

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC, KHƠI DẬY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII

Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy giá trị của đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới, đó là “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc mang lại sức mạnh to lớn cho cách mạng Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc cho Nhân dân.

Trồng trái cây theo hướng hữu cơ tại huyện Hướng Hóa

Hưởng ứng phong trào sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bà con nông dân ở huyện Hướng Hóa đã triển khai mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp cho hiệu quả cao. Nhờ biết cách trồng, đầu tư, chăm sóc theo hướng sản xuất mới an toàn và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nên các loại trái cây đặc sản của địa phương dần có chỗ đứng trên thị trường