XÃ THANH TẬP TRUNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ VỮNG MẠNH 

Thấm nhuần tư tương chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng, trong thời gian qua, Đảng uỷ xã Thanh luôn đặt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tăng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh

Qua báo cáo kết quả tại phiên làm việc với đồng chí Bí thư Huyên ủy ngày 23 tháng 9 năm 2021 cho thấy: 9 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy xã Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên tất các mặt về chính trị, tổ chức, cán bộ, tư tưởng và đạo đức. Chú trọng đổi mới công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ toàn khóa và hàng năm sát với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức ký kết trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể của xã với Ban Thường vụ Đảng ủy. Chú trọng công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nguồn cán bộ, 9 tháng đầu năm tạo điều kiện và cử 04 cán bộ, công chức xã tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, 06 quần chúng ưu tú tham gia lớp đối tượng kết nạp Đảng, 09 đồng chí tham gia lớp Đảng viên mới; tổ chức kết nạp cho 08 quần chúng ưu tú vào Đảng, đến nay Đảng bộ 159 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được chú trọng, kịp thời uốn nắn, sửa chữa những khuyết điểm cho tổ chức Đảng, đảng viên, đã tiến hành giám sát 02 tổ chức Đảng và 01 đảng viên. Công tác dân vận của Đảng, của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng khắc phục hậu quả thiên tai, cải tạo vườn tạp, chăm sóc cây trồng, vật nuôi và phát triển sản xuất đảm bảo đúng thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng 885,05 ha, tăng 159,65 ha so với cùng kỳ năm 2020; tổng đàn gia súc, gia cầm 12.330 con, tăng 6.637 con so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 145% kế hoạch. Lãnh đạo chính quyền địa phương chủ động trích hơn 120 triệu đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai, đẩy mạnh vận động Nhân dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, tổ chức vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã. Lĩnh vực giáo dục, văn hoá, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, chất lượng đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển có chiều sâu, chất lượng thôn, bản, đơn vị văn hóa được nâng lên. Thường xuyên chăm lo, thăm hỏi, động viên đối với 108 người có công trên địa bàn xã; chủ động kêu gọi, tiếp nhận 159.880.000đ và hơn 37 tấn gạo từ các nguồn hỗ trợ để kịp thời trao tặng cho người có công, gia đình chính sách và hộ nghèo; tiến hành khởi công xây dựng 08 nhà ở với tổng kinh phí 1.120.000.000đ cho các hộ gia đình nằm trong vùng sạt lỡ, ngập lụt, trị giá 140.000.000đ/1 nhà, đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường, không để bị động bất ngờ xảy ra. Thực hiện tốt kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới giữa 2 nước Việt Nam và Lào.

Tại phiên làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; vai trò hoạt động, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở cùng với sự đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng của Nhân dân xã Thanh. Yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bám sát Quy chế làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng xã Thanh vững về chính trị, đẹp về văn hóa, giàu về kinh tế.

Nguyễn Đăng Thái
loading....