Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy 

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 609-TB/HU, ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 609 ngay 31.5.2023.pdf

Quản trị viên
loading....