Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy 

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 633-TB/HU, ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 633.pdf

Quản trị viên
loading....