Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy 

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 574-TB/HU, ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

TB so 574 ngay 27.4.2023.pdf

Quản trị viên
loading....