Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy  

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 563 -TB/HU, ngày 30/3/2023 về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo số 563.pdf

Quản trị viên
loading....