Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy  

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa Cập nhật Thông báo số 528-TB/HU, ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo 528.pdf

Quản trị viên
loading....