Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022  

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 451- TB/HU, ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo tiếp công dân.pdf

Quản trị viên
loading....