THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 480- TB/HU, ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 (có văn bản kèm theo)

Thông báo tiếp công dân.pdf

Quản trị viên
loading....