Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Ngày 21/7/2020, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 14.

   Báo cáo của UBND huyện trình bày tại kỳ họp đã nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Hướng Hoá tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 7.643,4 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cây lương thực có hạt 2.467 ha; cây lấy bột 4.759 ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; cây cà phê 4.876,5 ha; cây hồ tiêu 233,7 ha, sản lượng ước đạt 182 tấn; diện tích cao su 1.089,7, diện tích khai thác mũ 504 ha, sản lượng đạt 299,8 tấn; diện tích cây chuối 3.533,5 ha, sản lượng 29.267 tấn; cây chanh leo khoảng 20 ha, sản lượng 120 tấn; chăn nuôi phát triển cả số lượng lẫn chất lượng, tổng đàn trâu 4.155 con, bò 11.822 con, lợn 20.518 con và hơn 220.000 con gia cầm các loại. Công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng luôn được chú trọng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến 30/6/2020 là 632.060 triệu đồng, đạt 107,44%, trong đó thu cân đối ngân sách trên địa bàn 36.384 triệu đồng, đạt 52,43% so với kế hoạch.

Quang cảnh kỳ họp thứ mười bốn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; xây dựng cơ bản; tài nguyên môi trường; tài chính, ngân hàng đều đạt được những kết quả quan trọng; văn hoá, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; quốc phòng, an ninh luôn được củng cố, tăng cường, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

    Cũng tại kỳ họp, UBND huyện báo cáo thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện báo cáo thẩm tra các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

    Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Hướng Hoá khoá X tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, với tinh thần đổi mới, tăng tính đối thoại, tranh luận, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, các vị đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế của các ngành, lĩnh vực và dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp thiết thực đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng cuối năm 2020.

   Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Minh Tâm, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đối với bà Hồ Thị Minh; bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đối với bà Hồ Thị Minh và bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế đối với bà Trần Thị Sâm; bầu bổ sung 03 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện đối với đồng chí Hoàng Thị Lan, Trưởng Phòng Dân tộc; đồng chí Nguyễn Văn Diện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Đinh Phúc, Chánh Thanh tra huyện.

    Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Hướng Hoá xem xét thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

Nguyễn Đình Phục
loading....