HƯỚNG HÓA THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự và theo dõi hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Ánh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lệ Thị Hồng Đào, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tiến hành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội huyện với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm năm 2023.

Trên cơ sở các nội dung trình tại Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận, Hội nghị thống nhất, đánh giá: Nhìn một cách tổng quát, năm 2022 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, nhất là tác động lớn của dịch Covid-19 để lại. Nhưng với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục sản xuất, hỗ trợ, thu hút đầu tư, ổn định đời sống Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn huyện.

Ký cam kết trách nhiệm năm 2023

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tranh thủ ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành cấp huyện kịp thời tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung trọng tâm đã được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

Để tạo thêm động lực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các cấp ủy, các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm, giao 210 nhóm nhiệm vụ cho người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức phiên làm việc với UBND huyện, Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc với các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, các cơ quan, đơn vị để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022. Nhờ vậy, đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác của huyện.

Trên cơ sở bám sát các văn bản, quy chế, quy định chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung rà soát, điều chỉnh, ban hành mới quy định về phân cấp quản lý cán bộ, về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, về quy hoạch cán bộ. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, văn bản mới của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thi hành Điều lệ Đảng.... Các mặt công tác xây dựng Đảng như công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với tăng cường đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị. Phát huy tối đa tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, bàn và quyết định nhiều chủ trương quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều điểm sáng, nhất là việc chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, gắn với xử lý nghiêm các sai phạm. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, xây dựng và nhân rộng có hiệu quả nhiều phong trào từ cơ sở. Đoàn kết trong Đảng, mà trực tiếp là trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được đề cao; sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của Nhân dân được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra.

Khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Công tác xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Vì vậy, đòi hỏi các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 đã đề ra.

Nguyễn Đăng Thái
loading....